Apollostyle je internet prodavnica koja posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i svim ostalim važećim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini. Kupovinom na Internet prodavnici Apollostyle prihvatate uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima na osnovu kojih poslujemo. Apollostyle zadržava pravo da bez prethodnog obavještavanja vrši izmjene i dopune ovih Uslova korišćenja.

Komunikacija
Kada posjetite Apollostyle , napišete nam privatnu poruku na Facebook stanici  Apollostyle https://www.facebook.com/Apollostyle ) ili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem uslova korišćenja saglasni ste ste da sa nama komunicirate elektronskim putem. Naša komunikacija prema Vama će biti putem elektronske pošte (email), Preko Facebook stranice Apollostyle (https://www.facebook.com/Apollostyle) i/ili SMS porukama. Poruke će sadržati sledeće: jasno I nedvosmisleno će biti označena kao reklamne prouke, pošiljaoc će biti jasno naznačen, promocije I druge marketinške tehnike biće jasno definisane kao takve. Uslovi učestvovanja u njima će takodje biti jasno definisani, način na koji se odjaviti od primanja reklamih poruka biće jasno predstavljeni, želju korisnika da ne želi primanja reklamih proruka, će ponudnik eksplicitno poštovati.

Izjava o zaštiti privatnosti
U ime Internet prodavnice Apollostyle obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Internet prodavnice Apollostyle (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Cijene
Sve cijene proizvoda navedene na sajtu su isključivo u KM. Apollostyle se obavezuje da će prihvatiti svaku cijenu po kojoj ste napravili narudžbenicu bez obzira da li se cijena proizvoda promijenila nakon kreiranja narudžbenice. Apollostyle ima pravo da otkaže narudžbenicu uz slanje email obavještenja potrošaču ukoliko je došlo do grube greške prilikom postavljanja cijene na sajtu, npr. umesto 50KM je navedena cena 5KM, i sl.

Intelektualna svojina
Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl), tekstovi, fotografije, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo Apollostyle ili njegovih dobavljača i ne mogu se koristiti bez predhodne saglasnosti Apollostyle . Ukoliko za sadržaj koji se nalazi na Apollostyle smatrate da je vaš i da je zloupotrebljen, molimo vas da nas kontaktirate u cilju utvrđivanja intelektualne svojine. Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Komentari, komunikacija i ostali sadržaj koji ostavljaju posjetioci
Posjetioci mogu komentarisati proizvode i slati email poruke na Apollostyle . Apollostyle ima pravo da ne objavi komentare koji su zlonamerni, sadrže nepristojne izjave, šire mržnju i na bilo koji način ugrožavaju prava drugih. Takvi komentari će biti uklonjeni bez predhodnog obavještavanja. Lažno predstavljanje i registracija sa tuđom email adresom nije dozvoljena na Apollostyle . Protiv takvih aktivnosti Apollostyle može pokrenuti odgovarajući zakonski postupak.

Opisi proizvoda
Apollostyle nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, Apollostyle ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u neoštećenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo vam vratiti novac.

Radno vrijeme
Online prodavnica Apollostyle radi od 00-24h, 7 dana u sedmici. U slučaju tehničkih problema ili tokom zahvata redovnog održavanja sajt može biti kraći vremenski period nedostupan o čemu ćete biti obavešteni.

Promjena (ažuriranje) podataka na sajtu
Apollostyle zadržava pravo da može u svako vrijeme, bez prethodne najave, promijeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta. Posjetioci Apollostyle nemaju pravo da jednostrano menjaju uslove korišćenja, a svaka eventualna izmjena je nevažeća osim u slučaju da se obje strane saglase pisanim putem.

Ostalo

Djelimična ili potpuna neprimjenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja, neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u cjelini. Neprimjenjiva ili nezakonita odredba će biti zamijenjena drugom odgovarajućom odredbom. Saglasni ste da vaša prava i obaveze proistekle iz ovih Uslova korišćenja ne možete prenijeti na treća lica bez izričitog pismenog odobrenja Apollostyle.